Združenie komunitného vzdelávania Virta

Združenie komunitného vzdelávania Virta

Vodárenská 5
04001 Košice
IČO: 42111323

Informácie o inštitúcii Združenie komunitného vzdelávania Virta

 

Virtuálna akadémia - projekt otvoreného vzdelávania pre komunity

projekt realizuje Združenie komunitného vzdelávania VIRTA

 

Seniorská univerzita internetu

Našim cieľom je uviesť záujemcov do prostredia internetu, komunikačných nástrojov a sociálnych sietí. Pre tých, ktorí sa na internete udomácnia, pripravujeme projekty na zmysluplné využitie internetu v oblasti vzdelávania
a komunitného rozvoja.

 

Únia materských centier

Materské centrá sa snažia pomôcť dieťaťu tým, že pomáhajú jeho rodičom.
Je to v prvom rade prostredie a modely správania blízkych ľudí, ktoré výrazne vplývajú na osobnosť dieťaťa, jeho psychické a fyzické zdravie. MC vytvárajú motivačné prostredie: pre vzájomné pomáhanie a učenie sa, sú podnetom pre aktívne riešenie vlastných problémov pre stretávanie a zbližovanie sa ľudí rôzneho zázemia, vzdelania, vyznania, s rôznymi skúsenosťami, čím motivujú ľudí
k znášanlivosti pre osvetu, vzdelávanie a poradenstvo pre osobnostný rast,
čím otvárajú nové príležitosti a druhé šance pre formovanie a posilňovanie občianskeho princípu pre bezpečnú a tvorivú zábavu detí, spoznávanie okolitého sveta a pre budovanie prvých vzťahov

 

Škola sebapoznávania

Čo v praxi znamená byť samým sebou? Je vôbec možné nebyť samým sebou? Prečo sa nám veci nedaria tak, ako by sme chceli? Ako si nájsť chvíľu pre seba v dnešnom uponáhľanom svete? Odpovede na tieto a iné otázky ponúkame.

 

Numerológia

Numerológia je veda, ktorá transformuje abstraktné pojmy a konkrétne údaje na čísla. Tie majú svoj špecifický význam a umožnia nám nahliadnuť do skrytého jadra osobnosti a uvedomiť si nevedomé pocity. Čísla môžu vysvetľovať, poučovať aj liečiť.

S kým môžete prísť do kontaktu?

zdruzenie.virta@gmail.com

Kde nás nájdete?

Zobrazit